Wie zijn wij?

Ik ben er van overtuigd dat goede cijfermatige analyses aan de basis staan van een succesvolle ontwikkeling van markten en merken. Daarom ben ik in 2012 mijn eigen bureau begonnen onder de naam Facts[2]Act. De naam zegt het al ‘handelen op basis van goede analyses (feiten)’! Hierbij is mijn doel om mijn kennis en expertise in te zetten bij bedrijven die een volgende stap willen maken in hun informatiebehoefte.

Tijdens mijn lange carrière bij Nielsen heb ik een brede internationale ervaring opgebouwd op het gebied van management, new business development en consumer insights. Daarbij ben ik altijd actief gebleven in het direct ondersteunen van grote internationale ondernemingen en middelgrote en kleine bedrijven in binnen- en buitenland.

Door mijn ervaring op het gebied van business insights in verschillende culturen ben ik in staat om de juiste vertaalslag te maken van data naar scherpe strategische en tactische inzichten voor alle niveaus binnen de organisatie.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest voor een brede groep klanten voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Het gaat om bedrijven met mooie merken actief in food (fresh, frozen, ambient), dranken, home care, personal care, parfumerie en fashion. Mijn analyses baseer ik op de beschikbare data bij de klant. Veelal zijn dit gegevens van bekende bureaus zoals Nielsen, IRI en GfK.

Han Eisma

Wat doen wij?

1. Strategische analyse

Door data op een heldere manier te analyseren en te structureren wordt inzicht verkregen in de belangrijkste ontwikkelingen op consumer en retailniveau van een categorie, segmenten en merken. In de analyses wordt niet alleen ingezoomd op de eigen categorie maar worden ook nadrukkelijk de ontwikkelingen in aanpalende groepen meegenomen. Dit zorgt voor een helikopter view zodat heldere strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

2. Categorie analyse

Een categorievisie is een middellange termijn plan dat de basis moet vormen om categoriegroei te realiseren. Een goed plan begint met een gedegen data analyse van zowel interne- als externe bronnen. Door gedegen inzicht in retail, shopper en consumer trends wordt een stevig fundament gecreëerd waar je de plannen voor de categorie op kunt baseren. Hierdoor heeft de organisatie houvast met het realiseren van haar ambities.

3. Trade analyse

Door optimaal gebruik te maken van data wint een trade story aan kracht en zullen de resultaten in de besprekingen met de retailer duidelijk toenemen. Afhankelijk van de doelstellingen van de opdrachtgever worden scherpe analyses gemaakt over segment, merk, assortiment, promotie en prijs. Hierdoor wordt sterk inzichtelijk wat de groei mogelijkheden zijn voor de retailer, categorie en merk.

Onze klanten