U bent hier

Januari 2016 - Marktaandelen Food Retailers 2015 (bron Nielsen)

Nielsen heeft de marktaandelen van 2015 gepubliceerd. De belangrijkste ontwikkelingen in 2015 zijn:

De totale omzetgroei van AH in 2015 is 5,1%. AH doet het daarmee een stuk beter dan de totale markt die met 2,4% is gegroeid. Het marktaandeel van AH is met 0,9% marktaandeelpunt gestegen tot 35%. Ook het aantal winkels steeg in 2015 van 933 naar 950 winkels. Ondanks deze toename in winkels is er sprake van een goede autonome groei van de omzet per winkel met 2%. Dit ligt iets boven het landelijke gemiddelde. AH heeft in 2015 ingezet op meer keuze en variatie in het assortiment om het onderscheidend vermogen tov de andere retailers te vergroten. Gelet op de ontwikkeling van het marktaandeel lijkt deze strategie succesvol te verlopen. Zeker als we ook in ogenschouw nemen dat de mediabestedingen in 2015 met 8% zijn gedaald mede door het beeindigen van de bekende tv-reclame.

Het marktaandeel van de Jumbo formule is in 2015 gestegen van 14% naar 17,4%. De ombouw van de laatste 100 C1000 filialen speelt hierbij een belangrijke rol. Het aantal winkels is mede hierdoor gestegen naar 580. De ombouw en uitbreiding van de Jumbo formule heeft Jumbo mede ondersteund door een uitgebreide mediacampagne. De mediabestedingen zijn in 2015 gestegen met 30%. Dit moet er in 2016 mede toe bijdragen dat de omzet per winkel in alle filialen een duidelijke groei zal laten zien.

De omzet van Lidl is in 2015 gestegen met 5,6%. Het marktaandeel kwam uit op precies 10%, een toename van 0,3% marktaandeelpunt. Dit is de laagste groei in marktaandeel van Lidl in de afgelopen 5 jaar. Ondanks het feit dat het aantal winkels met 17 is toegenomen tot 400 winkels. De omzet per winkels groeide slechts 1,1%, beduidend minder dan het gemiddelde van de totale markt. In de eerste 9 maanden van 2015 was er sprake van stagnatie in de ontwikkeling van het marktaandeel. Sinds oktober vindt er herstel in de groei van het marktaandeel plaats naar ruim boven de 10%. Dit herstel is ingezet met de start van de nieuwe mediacampagne "Waar kies jij voor". Toch zijn de totale mediabestedingen in 2015, voor het 2e jaar op rij, gedaald met 9%. Wel heeft er in 2015 een verschuiving plaastgevonden naar tv dat nu 40% van het budget omvat.

Plus heeft een heel sterk jaar achter de rug. De omzet groeide met 7,6%. Het marktaandeel steeg van 5,9% naar 6,2%. Het aantal winkels nam met 7 licht toe tot 262 winkels. En dus is er sprake van een sterke groei per winkel van 5,6%

 

  •